Cánh quạt CCW (Counter-Clockwise) là viết tắt của cánh quạt ngược chiều kim đồng hồ.

Mã sản phẩm: EA2021A004

Mã sản xuất: Y10300053

Công dụng: Tạo lực đẩy và chống lại chuyển động lệch hướng trong lúc vận hành bay

New

Xem thêm

Cánh quạt CCW (Counter-Clockwise) là viết tắt của cánh quạt ngược chiều kim đồng hồ. Mã sản phẩm: EA2021A004 Mã sản xuất: Y10300053 Công dụng: Tạo lực đẩy