Cánh quạt CW (Clockwise) là viết tắc của cánh quạt theo chiều kim đồng hồ

Mã sản phẩm: EA2021A003

Mã sản xuất: Y10300052

Công dụng: Tạo lực đẩy và chống lại chuyển động lệch hướng trong lúc vận hành bay.

New

Xem thêm

Cánh quạt CW (Clockwise) là viết tắc của cánh quạt theo chiều kim đồng hồ Mã sản phẩm: EA2021A003 Mã sản xuất: Y10300052 Công dụng: Tạo lực đẩy và chống l