Mã sản phẩm: EA2021A007

Mã sản xuất: Y20800094

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

Công dụng: Tạo động lực quay cho cánh quạt CCW

New

Xem thêm

Mã sản phẩm: EA2021A007 Mã sản xuất: Y20800094 Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite Công dụng: Tạo động lực quay cho cánh quạt CCW