Mã sản phẩm: EA2021A008

Mã sản xuất: Y20800093

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

Công dụng: Tạo động lực quay cho cánh quạt CW

New

Xem thêm

Mã sản phẩm: EA2021A008 Mã sản xuất: Y20800093 Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite Công dụng: Tạo động lực quay cho cánh quạt CW