Mã sản phẩm: PGXP20027

Mã sản xuất: 02-001-02853

Trọng lượng: 0.02g

Kích thước: 5.5*6*3cm

Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite

Công dụng: Cố định ăng ten vào cánh tay máy bay

New

Xem thêm

Mã sản phẩm: PGXP20027 Mã sản xuất: 02-001-02853 Trọng lượng: 0.02g Kích thước: 5.5*6*3cm Chất liệu: Vật liệu tổng hợp Composite Công dụng

Danh mục: