Mã sản phẩm: EA2021A005

Mã sản xuất: Y10300036

Chất liệu: Sợi Carbon

Công dụng: Tăng hiểu quả bay và làm giá đỡ cho trụ cánh quạt

New

Xem thêm

Mã sản phẩm: EA2021A005 Mã sản xuất: Y10300036 Chất liệu: Sợi Carbon Công dụng: Tăng hiểu quả bay và làm giá đỡ cho trụ cánh quạt