Mã sản phẩm: EA2021A006

Mã sản xuất: Y10300037

Chất liệu: Sợi Carbon

Công dụng: Tăng hiểu quả bay và làm giá đỡ cho trụ cánh quạt

New

Xem thêm

Mã sản phẩm: EA2021A006 Mã sản xuất: Y10300037 Chất liệu: Sợi Carbon Công dụng: Tăng hiểu quả bay và làm giá đỡ cho trụ cánh quạt